http://apostolstwods.pl/?p=p_285&sName=pielgrzymka-do-sanktuariow-polski-centralnej-i-wschodniej-27-
 

Opieka duszpasterska i prowadzący » ks. Marcin Wróbel - Diecezjalny Moderator

Każdy kapłan, gdy stanie na sądzie przed Panem, zostanie spytany: „Gdzie są twoje dzieci?”.

Powołaniem kapłana jest przede wszystkim rodzenie dusz w Chrystusie.

Sługa Boży ABP Fulton J. Sheen