ALLELUJA JEZUS ŻYJE!!! 

Czcigodni Kapłani, Zelatorzy, członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci, Czciciele Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci,  Królowej Różańca Świętego,

Niech Chrystusowe Zmartwychwstanie będzie blaskiem rozświetlającym mroki codzienności a wiara w nowe życie napełnia serce radością i pokojem. Niech miłość, radość i dobro będą zawsze obecne w naszym życiu.

Niech radosne „Alleluja” brzmi w naszych sercach i nie da się zagłuszyć codziennym troskom i przeciwnościom. Dążymy przecież do tego, co w górze, nie do tego co na ziemi (por. Kol 3, 2).

Pełni wielkanocnej radości pozdrawiamy, pozostając w modlitewnej więzi przy pustym Grobie naszego Pana. Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

W imieniu wspólnot:    Ks. Marcin  Wróbel    Lidia Wajdzik​    Kazimierz Chrapek​