Artykuły

 

Posłannictwo Świętego Józefa w życiu Chrystusa i Kościoła

 

 

Żałujcie za grzechy, nawracajcie się, czyńcie pokutę, to nieustanne wołanie Maryi

 

Zapewne każdy z nas zna ród Kossaków, ród, który na kartach historii zapisał się poprzez ..........

 

Rok 2017 naznaczony jest wspomnieniami wielkich dzieł Bożych.

 

wspomnienie świętego Józefa obchodzone jest dwa razy w roku - 19 marca jako Oblubieńca Matki Bożej, a pierwszego maja – jako wzór i patrona ludzi pracy. Jego postać znana jest z przekazów Ewangelii, chociaż na jej kartach nie wypowiedział ani słowa.

 

Ale na przeszkodzie do Ziemi Obiecanej, wybranego miejsca ich przeznaczenia stały wówczas, potężne obronne mury otaczające miasto - Jerycho!

 

„Zabiłem istotę ludzką”

 
Piszmy więc do Niego listy w najpilniejszych intencjach, powierzmy Mu nasze duchowe i doczesne potrzeby
 
Żyjemy w czasach, kiedy ludzkość najbardziej potrzebuje Bożego zmiłowania, zawierzania Bogu i miłosierdzia w relacjach międzyludzkich.
 
Dzisiejszy świat można porównać do rozszalałego morza, po falach którego bezradnie i po omacku miota się człowiek życia.
 
Żyję w związku niesakramentalnym, uważam jednak, że stanowimy dobry przykład dla nich, bo bardzo się kochamy i szanujemy.
 
Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie oraz sanktuarium św. Mikołaja w Pierśćcu zapraszają na X Regionalny dzień Skupienia ADŚ w dniu 1.12.2012
 
Nasze życie w miarę upływu lat, dojrzewa do coraz większej wdzięczności Bogu i naszym Ojcom, Praojcom, za dar życia, za prowadzenie w duchu chrześcijańskiej miłości, za wszystkie szczytne wartości, wartości, które jak dorodne owoce, pozwalają „wykarmić miłością” nowe pokolenia.
 
Beskidy okryły się świeżą zielenią, łąki górskie przystroiły się różnobarwnymi kwiatami, brzeg Żylicy spowiły mlecze, aby w tej cudownej scenerii, pożegnać znaną na Podbeskidziu „Wikcie” – śp. Wiktoria Laszczak
 
Potężny, krzyż w niedalekiej odległości od kościoła, przy drodze z Dębowca do Skoczowa, woła!
 
Powiedz Marii, że oddałam Panu Jezusowi swoje zdrowie i życie, prosząc Go, aby zachował ją przy życiu
 
Nie mogło nas spotkać nic piękniejszego na tej pielgrzymce – mówili między sobą pielgrzymi
 
Śmierć jest "bramą" do życia wiecznego. Od nas samych zależy to, gdzie po niej trafimy. "Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przyjdzie". Oby - w tej najważniejszej dla nas chwili - dobry Bóg zastał nas przygotowanymi.
 
Zgodnie z nauczaniem Kościoła „Gregorianką” nazywa się trzydzieści Mszy Świętych
 
Demontaż "od wewnątrz"
 
Niczym niezakłócony dzień cały. Zapomina się o zgiełku dnia codziennego, on zostaje za murami Sanktuarium.
 
Przypominają, że chrześcijanin nie musi bać się śmierci
 
Szkaplerz, to dwa skrawki wełnianej tkaniny z wizerunkiem: Matki Bożej i Jezusa, złączone tasiemkami.
 
Na szczycie wzniesienia Góry Aniołów, w mieście Monte Sant’Angelo, znajduje się Sanktuarium Św. Michała
 
W hiszpańskim San Colombo żyła karmelitanka bosa, która zmarła w opinii świętości – S.Filomena. W swoich modlitwach pytała Boga: Co należy czynić, aby zapewnić większą chwałę Kościołowi?
 
Wtedy im odpowiadam, że muszę mieć go na wysokości oczu, blisko siebie
 
... Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”
 
“Miłosierdzie świadczone za życia, jest najlepszym biznesem po śmierci…” św. Brat Albert
 
Ziarno modlitwy, z Bożą pomocą, cierpliwie zasiewał budując wytrwale dzieło Matki Bożej Bolesnej, nie kto inny jak właśnie Ks. Piotr Żelichowski MSF, poprzedni dyrektor ADS
 
„…przez modlitwę i wyrzeczenia – powiedźcie Bogu TAK…” Orędzie z Medziugorje, 25. lutego 2006 r.
 
Gdy spojrzę na Twój obraz, kochana Istebno, to jakbym miał przed sobą książkę modlitewną, którą Bóg sam roztworzył, oparł o gór szczyty, każąc nam sercem wyczuć czas swój w niej ukryty... ks. Emanuel Grim
 
i postrzegamy naszą codzienność inaczej, tzn. jak Dzieci Boże żyjące obietnicą nieba
 
“ U stóp Twojego tronu, o Halcnowska Pani, Chcąc Ci śluzy ć do zgonu stajem Twoi poddani....
 
Bóg tego dnia, za wstawiennictwem Maryi, dał nam szansę dalszego życia
 
„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.”(J 6,54)
 
Panie, wierzę, adoruję, ufam i kocham Ciebie...
 
0rędzie Bożego Miłosierdzia to iskra, która ma przygotować świat na ostateczne przyjście Chrystusa . Jan Paweł II.
 
Rozważanie Moich bolesnych ran jest dla Ciebie wielkim pożytkiem a Mnie sprawia wielką radość.
 
Dlaczego adoracja Krwi, Potu i Łez Jezusa
 
Zrozumiałam je jednak wreszcie i wybaczyłam również sobie. Zaczęłam nowe życie. Bez tabletek
 
Czy Apostolstwo Dobrej Śmierci śpieszy się na drugi świat?
 
Apostolstwo Dobrej Śmierci