Reportaże i zdjęcia » 2013 » Fundamentem jest Słowo Boże - spotkanie opłatkowe 2013

 

Fundamentem jest Słowo Boże!

 Okres Bożego Narodzenia jest czasem zamyślenia nad tajemnicą miłości Boga, jest czasem radości, czasem obdarzania życzeniami - słowami wypowiedzianymi prosto z serca, czasem spotkań rodzinnych, wspólnotowych. Stało się już tradycją, że co roku w styczniu, wspólnota ludzi zrzeszonych w Apostolstwie Dobrej Śmierci naszej diecezji a i z sąsiadujących wspólnot archidiecezji katowickiej w Skoczowie spotykają się z ks. biskupem Tadeuszem Rakoczym, duszpasterzami krajowymi Apostolstwa. Zaszczycił nas swoją obecnością ks. Antoni Żebrowski inspirator i opiekun tego apostolstwa w całej Polsce. Najpierw skupieni na modlitwie różańcowej, upraszali zbawienie siebie, najbliższym i zbawienie ludziom całego świata. Wspólnota żywo uczestniczyła w Eucharystii, która sprawowana była za członków apostolstwa, za ich rodzin i za zmarłych członków.

Hierarcha w homilii nawiązał do czytań niedzielnej liturgii i zwrócił uwagę na dwa główne pojęcia: ciało oraz słowo. Przytoczył fragm. I Listu do Koryntian, w którym św. Paweł porównuje kościół do ludzkiego ciała, które składa się z wielu członków, a wszystkie członki stanowią jedno ciało…I Kościół został ukształtowany jako jedno ciało, którego głową jest Chrystus i z nim stanowi jedno. Uświadamiamy sobie jedno prawo, że Kościół to wspólnota ludzi duchownych i świeckich…Wszyscy zatem są odpowiedzialni za Kościół i każdy ma w nim swoją własną funkcję i własną odpowiedzialność - mówił. Biskup nawiązał również do działalności Apostolstwa: Cieszę się bardzo, że wśród tych wszystkich wspólnot jest Wasze piękne stowarzyszenie…Jest ono Kościołowi tak potrzebne dlatego, że budzi w sercach zobojętniałych ludzi nieodzowność wiary w Boga, Boga, który jest Panem tak życia jak i śmierci…Kto wierzy w Boga , ten nie boi się śmierci, nie boi się o niej myśleć i mówić, a nawet jej pragnąć, kiedy nadchodzi. Śmierć jest dopełnieniem życia, jest chwilą spotkania z Bogiem, jest początkiem życia, które się nie kończy, i w którym nie ma już łez i cierpienia.

Bądźcie świadkami tej prawdy w świecie, głoście ją współczesnemu człowiekowi i dawajcie o niej świadectwo. Niech nie zabraknie waszej modlitwy za wszystkich wątpiących w Boga i tylko lękających się śmierci - głosił.

 Dalej nawiązał do liturgii Słowa - mówiąc: Musimy zatem opierać myślenie i swoje życie na mocnym i trwałym fundamencie jakim jest Słowo Boże…Słowo porządkuje nasze życie, czyli oddziela światło od ciemności, prawdę od kłamstwa, dobro od zła, żarliwość od oziębłości, pełnię od pustki….Gdy pozostajemy w obszarze oddziaływania Słowa Bożego jesteśmy ludźmi Boga, mamy szansę stawania się coraz bardziej uczniami Chrystusa. I zwracając się do wspólnoty stowarzyszenia prosił: byście czytali , rozważali Słowo Boże, byście starali się zrozumieć je i w oparciu o nie kształtować swoje chrześcijańskie życie. Waszym szczególnym charyzmatem jest głoszenie prawdy o życiu w odniesieniu do nieśmiertelności…Dlatego teraz pragniemy, aby Apostolstwem Dobrej Śmierci i jego charyzmatem zostały objęte jak najszersze kręgi ludzi wierzących… Niech więc Wasza głęboka wiara i charyzmat, który z niej się rodzi przynosi w Was i przez Was obfite owoce…cały tekst homilii

Liturgię pięknym śpiewem ubogacił parafialny chór „Laudate Dominum”pod dyr. Barbary Gruba.

Wspólne kolędowanie w domu kultury rozpoczął zespół dziecięcy działający przy parafii św. Małgorzaty w Dębowcu pod dyr. Pawła Moskały. Graniem i śpiewaniem kolęd pozwolili nam powrócić do czasu Świąt Bożego Narodzenia. Pięknie dziękujemy dzieciom i panu Pawłowi za radosne kolędowanie i poświęcenie czasu zrobienia tego widowiska bezinteresownie dla nas. Dziękujemy też Kasi Kowalczyk za umilanie tego wieczoru pięknym śpiewem. Po poświęceniu opłatków przez bp. Tadeusza Rakoczego, cała sala ruszyła do podzielenia się na wzajem opłatkiem. Serdeczności i wzajemnej życzliwości nie było końca.

 Ksiądz Antoni Żebrowski dyr. krajowy Apostolstwa składając życzenia, dziękował wszystkim zaangażowanym w dzieło Matki Bożej Bolesnej, że wspólnie udało się nam dokonać wiele dobra, m.in. wspomagając misjonarzy ofiarami na gregorianki za zm. kapłanów, sercem adoptując dzieci na Madagaskarze i Kamerunie, duchowo adoptując dzieci nienarodzone, adorując jako wspólnota systematycznie w Łagiewnickim Sanktuarium w Krakowie, rozszerzając na cały świat modlitwę różańcową w formie Nowenny Pompejańskiej i modlitwę różańcową za kapłanów, za systematyczne i wytrwałe trwanie na modlitwach za konających i umierających. Jestem pełen podziwu, że to dzieło tak dynamicznie rozwija się w parafiach w diecezji bielsko-żywieckiej. Do zobaczenie na kolejnych akcjach, adoracjach i modlitwach - mówili rozchodzący się do swoich domów uczestnicy.                                             

                                                                   Lidia Wajdzik i Kazimierz Chrapek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 patrz również